Accesibilidade

Declaración de accesibilidad

 

A Axencia Española de Protección de Datos comprometeuse a facer accesibles os seus sitios web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

SITUACIÓN DE CUMPRIMENTO
Este sitio web é parcialmente conforme co RD 1112/2018 debido ás excepcións e á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

 

CONTIDO NON ACCESIBLE
O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:
Falta de conformidade co RD 1112/2018:
Existen vídeos sen subtítulos
Obsérvase como nalgúns casos o foco non cumpre co mínimo cociente de contraste requirido
Contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable:

Poden existir documentos en formato PDF publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade.

 

PREPARACIÓN DA PRESENTE DECLARACIÓN DE ACCESIBILIDADE
A presente declaración foi preparada o 25 de Sept. de 2023.
O método empregado para a presente declaración foi unha autoavaliación realizada pola propia Axencia co soporte da Ferramenta IRA (Informe de Revisión de Accesibilidade) do Observatorio de Accesibilidade.
Última revisión da declaración: 29 de xuño de 2021.

 

OBSERVACIÓNS E DATOS DE CONTACTO
Comunicacións sobre requisitos de accesibilidade
Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a de o RD 1112/2018) como, por exemplo:
informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web
transmitir outras dificultades de acceso ao contido
formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web
a través do formulario de contacto sobre requisitos de accesibilidade designado para ese efecto na sede electrónica da Axencia.
As comunicacións serán recibidas e tratadas pola Unidade Responsable de Accesibilidade de https://claramonterofisio.com
Solicitudes de información accesible e queixas
A través do formulario de solicitudes de información accesible e de queixas en materia de queixas de accesibilidade pode presentar:
unha Queixa relativa ao cumprimento dos requisitos do RD 1112/2018 ou unha Solicitude de Información accesible relativa a:
contidos que están excluídos do ámbito de aplicación do RD 1112/2018 segundo o establecido polo artigo 3, apartado 4
contidos que están exentos do cumprimento dos requisitos de accesibilidade por impoñer unha carga desproporcionada.
Na Solicitude de información accesible, débese concretar, con toda claridade, os feitos, razóns e petición que permitan constatar que se trata dunha solicitude razoable e lexítima.

 

PROCEDEMENTO DE APLICACIÓN
Se unha vez realizada unha solicitude de información accesible ou queixa, esta fose desestimada, non se estivese #de acordo con a decisión adoptada, ou a resposta non cumprise os requisitos contemplados no artigo 12.5 do RD 1112/2018, a persoa interesada poderá iniciar unha reclamación. Igualmente poderase iniciar unha reclamación no caso de non obter resposta.

 

CONTIDO OPCIONAL
O sitio web:
deseñouse adaptándose aos estándares e normativas vixentes en relación á accesibilidade, cumprindo cos puntos de verificación de prioridade 2 (AA) definidos na especificación de Pautas de Accesibilidade ao Contido na Web (WCAG 2.1)
está optimizado para as últimas versións vixentes de Chrome, Edge, Firefox, Safari e Opera
está deseñado para a súa correcta visualización en calquera resolución e dispositivo de escritorio, tabletas ou móbiles (deseño responsive)
realizouse utilizando HTML5 como linguaxe de marcado e follas de estilo CSS 3 para o seu deseño
Ademais, realízase un traballo continuo de auditoría e revisión de contidos para facilitar a súa interpretación e mellorar a navegación polo portal web.

Abrir chat
Hola 👋 bienvenido a nuestra clínica
¿En qué podemos ayudarte?